تکلیف لژیونرهای هندبال مشخص شد/ صمصامی و صادقی آمدند، بقیه شنبه می‌رسند ...