دیداری تدارکاتی در اصفهان/ سپاهان از تیم والیبال شهداب یزد میزبانی می‌کند ...