شاگردان دبستان‌های مالمو در مراسم رونمایی از مجسمه‌ ابراهیموویچ ...