شیوه فیلم‌سازی «بهرام بیضایی» برای ساخت فیلم «سگ کشی» متفاوت از همه فیلم های دیگر بوده است . این فیلمساز شهیر کشورمان از تک تک بازیگران مطرح و حائز اه ...