سال ها پیش که پشت میزهای دانشجویی میزبان درس اقتصاد اسلامی بودم بسیار سرسختی می کردم و توی کتم نمی رفت که پایه‌ی علم اقتصاد به جای سود ، وحی باشد. ...