پرسش استاندار: برای سفر رییس‌جمهوری به یزد چه ایده‌ای دارید؟ ...