کاپیتان تیم فوتبال استقلال دوباره می خواهد نظر ویلموتس را جلب کند و به این کار نیز اطمینان دارد. ...