مدیر تیم‌های ملی: شمشیربازی افت وحشتناکی در آینده خواهد داشت ...