دارین حمزه بازیگر لبنانی که بنا به گفته خودش در هفت فیلم ایرانی بازی کرده است، در مصاحبه‌ای با شبکه MTV لبنان، از پشت صحنه برخی فیلم‌ها ابراز شگفتی کر ...