سرمربی اسپانیایی السد بدترین هفته دوران مربیگری خود را تجربه کرد و تیم او در شرایط خوبی به سر نمی برد. ...