سفیر پیشین کشورمان در عراق گفت: دولت عراق و عبدالمهدی رفتارهایی را در سیاست خارجی خود انجام دادند که از آن جمله می‌توان به سفر اخیر نخست‌وزیر این کشور ...