نعمتی که با آن از دوزخ نجات می‌یابیم/ پرتگاهی از آتش عاقبت تفرقه‌افکنان بین امت ...