عربستان سعودی در طول سال جاری میلادی 160 نفر را اعدام کرده است؛ آماری که از رکورد سابق ریاض، فراتر رفته است. ...