نخست وزیر اردن به اوضاع وخیم مالی و اقتصادی این کشور اشاره کرد. ...