تنها چند ساعت تا شروع مراسم نوبل باقی مانده است. بنابر گزارش سایت نوبل، مراسم اعطای جوایز نوبل امروز آغاز شده و تا 14 اکتبر(22 مهر) برگزار خواهد شد. ...