ملی پوش رویینگ ایران گفت: تیم مردان آماده تر از هر سال است و در مسابقات قهرمانی آسیا همه ما ملی‌پوشان به دنبال کسب مدال طلا هستیم و کسی برای نقره و بر ...