کرمانی‌مقدم: برای ارزیابی عملکرد کالدرون زود است/مدیران پرسپولیس جونیور را رد کنند ...