بهاءالدین پناهی می‌گوید تیمش با توجه به شرایطی که دارد قرار است بهترین عملکرد را در لیگ دسته یک داشته باشد. ...