سرباز صهیونیست در قامت ورزشکار!/ آماج انتقادات به میزبانی بحث‌برانگیز قطر ...