بیرجند - ایرنا - استاندار خراسان جنوبی پنجشنبه شب از نمایشگاه دستاوردهای بخش تعاون استان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بیرجند بازدید کرد. ...