پس از کناره‌گیری آیت‌الله محسن اراکی از دبیرکلی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 4 گزینه برای جانشینی وی مطرح شده است. ...