اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در نامه مشترکی به شهردار این شهر خواستار اصلاح سریع تابلوی معابر شهری شدند. ...