علی سرزعیم، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر زندگی 40 میلیون نفر به این سازمان مرتبط است. به عبارتی، مجموع بیمه‌شدگان و ک ...