رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران عامل امنیت و یک سرمایه در منطقه است. ...