عکسی از حدیث فولادوند در هندوستان که به تازگی در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است ...