نایب‌رئیس آمریکایی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری با تمجید از عملکرد زنان ایران در مسابقات جهانی تاکید کرد پیشرفت ورزشکاران و مربیان زن ایرانی چیزی نیست ک ...