شاهرخ بیانی، پیشکسوت تیم استقلال گفت: دربی بازی خاصی است و هیچ تیمی از پیش برنده نیست. ...