مرتضی فنونی‌زاده پیشکسوت فوتبال ایران گفت: پیمانکار هم مقصر این اتفاق است و با مسببان این حادثه باید برخورد شود. ...