چهل و ششمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک صبح امروز با ریاست صالحی‌امیری رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد. ...