بهروز سلطانی پیشکسوت فوتبال ایران گفت: مسئولان شرکت توسعه و تجهیز نگهداری اماکن ورزشی در تمام جاها خودشان را دانای کل می‌دانند اما چطور نمی‌توانند یک ...