بازیگر سریال «توی گوش سالمم زمزمه کن» گفت: سینمای ایران به دوران دفاع مقدس مدیون است. مگر شوخی است که تا این حد آثار دفاع مقدسی ما کم شده است. هشت سال ...