والیبال قهرمانی آسیا| وزیر ورزش در سالن 12 هزار نفری آزادی حاضرشد ...