یونس امامی با شکست مقابل حریفی از قزاقستان از راهیابی به مرحله فینال مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان باز ماند. ...