تیزر پشت صحنه «شکستن همزمان بیست استخوان» ساخته برادران محمودی رونمایی شد. ...