سلامت نیوز: آمبلوپی که در میان عموم مردم تنبلی چشم شناخته شده است از رایج ترین دلیل نارسایی بینایی در میان کودکان است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ا ...