نگاهی به تحولات داخلی نشان می‌دهد در این هفته نیز مطابق هفته‌های گذشته، میزان اثرپذیری قیمت دلار از اخبار سیاسی پایین بوده است. این در حالی است که عده ...