وکیل علیرضا شیرمحمدعلی که ماه گذشته درخواست اعاده‌ دادرسی به پرونده‌ قتل این زندانی و عوامل مقصر در ...