نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن هفته اول لیگ اروپا در فصل 2019/20؛ رقابت زانیولو با بوکایو ساکا ...