طی چند ماه گذشته خود فروخته‌های خارج نشین که با منافقین همکاری دارند، اقدام به تخریب نیرو‌های ارزشی دارند. ...