ماکرون برای گفت‌وگو درباره ایران با ترامپ دیدار می‌کند ...