نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد کرد. ...