ترامپ اکنون درمانده است. او نه می‌تواند اقدام نظامی کند و نه از تحریمها به نتیجه رسیده. باب مذاکره ...