سازمان ملل درباره حمله به آرامکو عربستان تحقیق می‌کند ...