مهاجم اهل مالی استقلال این شانس را دارد در دربی بازی کند. ...