سخنگوی دولت امروز پیش شرط مذاکره روحانی با آمریکا را 2 شرط لغو همه تحریم ها و حل مشکلات مردم اعلام کرد؛ این همان آدرس غلطی است که حسن روحانی 6 سال پیش ...