در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا قیمت‌ها به طور متوسط طی 19 سال اخیر تنها 39.2 درصد افزایش یافته‌اند! ...