وزیر نفت: با سرمایه گذاری‌های صورت گرفته تا 3 سال آینده هیچ مشعل گازی در میادین مشترک نخواهد سوخت. ...