حسین فرکی، سرمربی پیکان گفت: تجربه من می‌گوید تغییر مربی هیچ اتفاق مثبتی در تیم‎ها حداقل در نیم فصل اول ایجاد نمی‎کند. ...