مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال بوشهر گفت: برای رفاه حال اعضای تیم پیکان رختکن تیم خودمان را به تیم پیکان دادیم و در نیمه دوم در همان رختکنی که بو می‌داد ...