تهیه کننده برنامه «از آسمان» با اشاره به تولید 1300 برنامه در خصوص شهدا گفت: از این تعداد 200 برنامه مرتبط با شهدای مدافع حرم و روایتگر رشادت‌ها و دلی ...